voip phone

Dingen om te weten

Experimenteel
We willen er nadrukkelijk op wijzen dat dit project immer experimenteel blijft wat betekent dat het systeem onderhevig kan zijn aan hick-ups, korte- of langdurige uitval en/of andere onvoorziene storingen. In geval van een storing kun je contact opnemen met info@hamvoip.nl of met een van de beheerders, waarbij aangemerkt moet worden dat we bijstand verlenen op eigen gelegenheid en dat er in geen geval rechten ontleend kunnen worden, op welke wijze dan ook.
Gebruik
 • Het uitgangspunt is dat iedereen zich fatsoenlijk gedraagt, met respect voor gebruikers en niet-gebruikers. We gaan hier niet uitleggen wat we hieronder verstaan, maar met boerenverstand komen we een heel eind. Dit is zeker van toepassing op de zg. conference bridges, daar waar de gesprekken niet langer "prive" zijn.
 • De extentiehouder verpicht zich tot het direct en onverkort opvolgen van instructies gegeven door de beheerder welke betrekking hebben tot het instellen van het VoIP toestel, dit om conflicten op de server en overmatige gebruik van bandbreedte te voorkomen.
 • De beheerder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment een gedeelte van, dan wel de gehele service te beëindigen, de toegang tot de server te ontzeggen of te beperken.
  Dit alles kan van tijdelijke of permanente aard zijn en van toepassing op zowel alle extenties als enkele daarvan. De beslissing om hiertoe over te gaan ligt uitsluitend bij de beheerder en kan zonder voorafgaand bericht en zonder opgaaf van reden genomen worden.
 • Instellingen
  Omdat het voor ons ondoenlijk is om alle instellingen van alle SIP toestellen en routers te kennen moet je deze zelf configureren. We zullen helpen daar waar dat kan, maar kunnen zeker geen "full support" leveren. Elders op deze website staan enkele voorbeelden van bij ons bekende toestellen. Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat de service in een specifiek geval geheel of gedeeltelijk gaat werken.
  Wat wordt er gedeeld
  Een lijst met extenties, namen en roepletters wordt uitsluitend via de download sectie van deze website ter beschikking gesteld als PDF. Omdat niet iedereen deze gegevens openbaar op internet wil hebben is de PDF beveiligd met een password. Dit password wordt bij het uitgeven van de extentie meegeleverd en/of kan bij de beheerder opgevraagd worden. Het is niet de bedoeling dat de gegevens uit de lijst, op welke wijze dan ook, verspreid worden.
  IP ban
  Om zoveel mogenlijk ongenode connecties op de server te weren is er een maximaal aantal pogingen om te registreren ingesteld. Dit staat momenteel op 3x in een tijdsbestek van 5 minuten. Na deze drie pogingen is het niet meer mogenlijk te registreren voor een periode van 60 minuten. Omdat we best weten dat er flink geëxpirimenteerd wordt met (vaste) toestellen, met een onbedoelde IP ban als gevolg, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Hiervoor kan door de beheerder, op verzoek van de extentiehouder, het IP adres op de whitelist geplaatst worden. Het IP adres wordt op geen enkele wijze aan anderen verstrekt dan wel voor andere doeleinden gebruikt.

  © 2022 - 2024 hamvoip.nl | Designed by PC2C